Skip to main content

Przez pierwsze 4 miesiące umowy korzystasz z wyższej prędkości w niższej cenie.
Przy wyborze internetu o prędkości 500 Mb/s dostajesz na start 1000 Mb/s w cenie 69zł!
Promocja skierowana jest do nowych Klientów. Możesz z niej skorzystać do 20.06.2023 kontaktując się z nami telefonicznie, mailowo lub przez media społecznościowe.

Regulamin Promocji „Wiosenna Promocja w MyFiber”

§ 1 Opis Promocji

 1. Promocja „Wiosenna Promocja w MyFiber” jest organizowana i sponsorowana przez MyFiber Sp.z.oo
 2. Promocja obowiązuje od dnia 17.05.2023r do 20.06.2023r.
 3. W ramach Promocji przy wyborze pakietu SILVER Abonent, otrzyma na okres 4 pierwszych miesięcy umowy prędkość 1000/100 Mb/s w cenie 69zł.
 4. Promocja skierowana jest do nowych Klientów.
 5. Promocja ograniczona terytorialnie.

§ 2 Zasady Korzystania z Promocji

 1. W celu skorzystania z Promocji Abonent musi:
  • Podłączyć się do sieci światłowodowej i podpisać umowę z firmą MyFiber Sp.z.oo
  • Zgłosić chęć skorzystania z promocji

§ 3 Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu Promocji będzie dostępna na stronie internetowej,
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Promocji zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu Promocji, o ile nie naruszy to praw nabytych przez Abonentów.
 4. O zmianie Regulaminu Promocji Abonent zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Organizatora na stronie internetowej odpowiedniego komunikatu odsyłającego do zestawienia zmian Regulaminu Promocji. Informacja ta utrzymana będzie przez okres co najmniej 14 dni. Zmiana Regulaminu nie będzie wpływać na prawa nabyte w ramach aktywowanej Promocji.
 5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem Promocji zastosowanie mają postanowienia odpowiedniego Regulaminu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez MyFiber Sp.z.oo
blog-thumbnail