Skip to main content

VOIP (Voice over Internet Protocol) to technologia umożliwiająca przesyłanie głosu i innych mediów za pomocą protokołów internetowych. Zamiast tradycyjnych linii telefonicznych, które wykorzystują analogowy sygnał, VOIP wykorzystuje sieć internetową do przekazywania dźwięku w postaci cyfrowej.

Przesyłanie głosu przy użyciu VOIP odbywa się poprzez konwersję dźwięku na dane cyfrowe, które są następnie przesyłane przez sieć internetową przy użyciu protokołów IP. W przypadku rozmów między dwoma osobami korzystającymi z VOIP, dźwięk jest kompresowany, dzielony na pakiety i wysyłany przez internet do drugiej osoby, gdzie jest dekompresowany i odtwarzany.

VOIP oferuje wiele korzyści w porównaniu do tradycyjnych usług telefonicznych. Jest często tańszy, szczególnie w przypadku międzynarodowych rozmów, ponieważ wykorzystuje istniejącą infrastrukturę internetową. Ponadto, VOIP może integrować się z innymi usługami internetowymi, takimi jak rozmowy wideo, przesyłanie danych czy wiadomości tekstowe, co daje użytkownikom większą elastyczność w komunikacji.

blog-thumbnail