Skip to main content

Internet o prędkości 1 Gb/s w rewelacyjnej cenie – tylko 69 zł miesięcznie! Skontaktujecie się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej!

🔺 oferta dostępna tylko do 27 listopada

🔺 dotyczy nowych klientów

Nie przegapcie tej okazji i zyskajcie dostęp do błyskawicznie szybkiego internetu.

Regulamin Promocji „Black Friday”

§ 1 Opis Promocji

 1. Promocja „Black Friday” jest organizowana i sponsorowana przez MyFiber Sp.zo.o
 2. Promocja obowiązuje od 20.11.2023r do 27.11.2023r.
 3. Promocja ograniczona terytorialnie.
 4. Promocja skierowana jest do nowych Klientów.

§ 2 Zasady Korzystania z Promocji

 1. W celu skorzystania z Promocji Klient musi:
  • Podłączyć się do sieci światłowodowej i podpisać umowę z firmą MyFiber Sp.zo.o na okres 24 miesięcy
  • Zgłosić chęć skorzystania z promocji
 2. Umówienie się na montaż internetu w dogodnym dla siebie terminie i podpisanie umowy musi nastąpić od 20.11.2023r do 27.11.2023r.

§ 3 Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu Promocji będzie dostępna na stronie internetowej,
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Promocji zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu Promocji, o ile nie naruszy to praw nabytych przez Abonentów.
 4. O zmianie Regulaminu Promocji Abonent zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Organizatora na stronie internetowej odpowiedniego komunikatu odsyłającego do zestawienia zmian Regulaminu Promocji. Informacja ta utrzymana będzie przez okres co najmniej 14 dni. Zmiana Regulaminu nie będzie wpływać na prawa nabyte w ramach aktywowanej Promocji.
 5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem Promocji zastosowanie mają postanowienia odpowiedniego Regulaminu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez MyFiber Sp.zo.o

blog-thumbnail