Skip to main content

Zamawiając usługę Internetu z pakietem 1 Gb/s zyskujesz 3 miesiące internetu po 1zł, wybierając 1,5 Gb/s otrzymujesz ich aż 4!

Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów i zaoszczędź nawet 476zł! 💰

Oferta obowiązuje od 21 grudnia do 29 lutego dla wszystkich nowych i aktualnych Klientów, aby z niej skorzystać należy się z nami skontaktować telefonicznie, mailowo lub przez media społecznościowe.

Szczegóły w Regulaminie Promocji.

Regulamin Promocji „Zimowy bonus”

§ 1 Opis Promocji

 1. Promocja „Zimowy bonus” jest organizowana i sponsorowana przez MyFiber Sp.z.oo.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 21.12.2023-29.02.2024.
 3. Każdy klient, który w okresie objętym promocją podpisze umowę na Internet 1 Gb/s lub 1,5 Gb/s otrzyma rabat na usługę Internetu w zależności od taryfy, którą wybierze.
 4. Promocja skierowana jest do nowych i aktualnych Klientów.
 5. Promocja ograniczona terytorialnie.

§ 2 Zasady Korzystania z Promocji

W celu skorzystania z Promocji Abonent musi:

 1. Podłączyć się do sieci światłowodowej i podpisać/przedłużyć umowę na 24 miesiące z firmą MyFiber Sp.z.oo, na pakiet nie mniejszy niż 1 Gb/s. Przy wyborze mniejszych prędkości promocja nie obowiązuje.
 2. Zgłosić chęć skorzystania z promocji telefoniczne pod numerem: 146585000, mailowo na adres: biuro@myfiber.pl lub przesłane za pośrednictwem naszych mediów społecznościowych.

§ 3 Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu Promocji będzie dostępna na stronie internetowej.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Promocji zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu Promocji, o ile nie naruszy to praw nabytych przez Abonentów.
 4. O zmianie Regulaminu Promocji Abonent zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Organizatora na stronie internetowej odpowiedniego komunikatu odsyłającego do zestawienia zmian Regulaminu Promocji. Informacja ta utrzymana będzie przez okres co najmniej 14 dni. Zmiana Regulaminu nie będzie wpływać na prawa nabyte w ramach aktywowanej Promocji.
 5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem Promocji zastosowanie mają postanowienia odpowiedniego Regulaminu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez MyFiber Sp.z.oo.

blog-thumbnail